Våra tjänster

Brandservice

Vi erbjuder en heltäckande service på ert företag. Vi kollar inte bara era brandsläckare och brandposter, utan vi går även runt på ert företag och gör en utökad brandskyddskontroll som omfattar kontroll av brandcellsgränser, utrymningsvägar, skyltar, utrymningsplaner, första hjälpen, speciella brandrisker/anlagd brand, SBA, brandlarm, utrymningslarm och skyddsutrustning. På så vis får ni koll på ert brandskydd och vad som eventuellt behöver åtgärdas.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete är ett samlingsnamn för de brandskyddsåtgärder som en verksamhet måste uppfylla enligt den nya Lagen om skydd mot olyckor, vilken trädde i kraft den 1 januari 2004.

Läs mer:

Kontakta oss för beställning

Rulla till toppen