Hem

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidén att förebygga brand och personskador.
På Nygrens brandservice hittar du ett komplett sortiment av produkter för ett effektivt brandskydd.

 
 

Brandredskapen är bara en liten del i ett bra brandskydd. Lika viktigt är löpande kontroll och service.
Vi erbjuder därför översyn och underhåll av marknadens alla brand- och säkerhetsutrustningar.
Som ett självklart komplement ingår även rådgivning och projektering.
Vi har förutom brandservice fullt sortiment av ögondusch och första-hjälpen utrustning.

Vi har mer än 40 års erfarenhet i branschen och sköter säkerheten inom varierande områden.

”Kunskap och mångårig erfarenhet med hundratals nöjda kunder är vår styrka”

Vi säljer kunskap i första hand och de tekniska säkerhetsdetaljerna i andra hand.
Våra kunder är våra samarbetspartners där långsiktighet och förtroende står i fokus
Vi har kompetensen och är intresserade av att lösa ert företags förebyggande
brandskydd till Er fulla belåtenhet.

 

Senaste inläggen