Kontakt

Vi har kompetensen och är intresserade av att lösa ert företags
förebyggande brandskydd till er fulla belåtenhet.

Nygrens Brandservice AB
Bellevuegatan 17 A 653 42 Karlstad
Verkstad: Nolgårdsvägen 5, Hammarö
E-post: Klicka (info@nygrensbrandservice.se)

Vänliga hälsningar och hopp om ett framtida samarbete,

 

Kjell Nygren PatrikNygren2016-6172 Patrik Edvinsson
Kjell Nygren
f.d Brandförman
Mobiltelefon: 070 585 60 37
Patrik Nygren
Certifierad Servicetekniker
Mobiltelefon: 070 548 07 41
Patrik Edvinsson
Servicetekniker

 

Recent Posts