Utbildning

Vi kompletterar vår försäljning av brandmateriel med en bred konsult och utbildningsavdelning.Utbildningsavdelningen genomför utbildningar på alla nivåer, generella kurser eller specialutbildningar. Mer om våra utbildningar 

 

Vi samarbetar med Maria Nilsson
på Swedish LifeSupport AB

Vi ordnar kurser i egen regi
eller tillsammans med andra kursarrangörer

  • Anläggningsskötare
  • Brandskyddsansvarig
  • Brandskyddskontrollant
  • Brandfarlig vara
  • Grundläggande brandskyddsutbildning
  • Heta arbeten
  • Hjärt-Lungräddning med defibrilator (D-HLR)
  • Utrymningsledare
  • På Väg

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDDSUTBILDNING
Kursen vänder sig till alla anställda inom ett företag.
Kursen anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive företag.
Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Senaste inläggen