Brandservice

SERVICE & UNDERHÅLL

Vi erbjuder en heltäckande service på ert företag.
Vi kollar inte bara era brandsläckare och brandposter,
utan vi går runt på ert företag och gör en utökad brandskyddskontroll som innefattar
kontroll av brandcellsgränser, utrymningsvägar, skyltar, utrymningsplaner, första hjälpen,
speciella brandrisker/anlagd brand, SBA, brandlarm, utrymningslarm, skyddsutrustning.
På så vis får du koll på ditt brandskydd och vad som eventuellt behöver åtgärdas.

Senaste inläggen