GDPR

GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Den 25 maj trädde den nya dataskyddslagen GDPR i kraft i hela EU.
Den ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL).
Nygrens Brandservice AB är ett serviceinriktat säkerhetsföretag som erbjuder översyn och underhåll av brandskydd. Vi tillhandahåller allt inom brandskydd och första hjälpen.
För att kunna fortsätta med detta så behöver vi förvara namn och telefonnummer till kontaktpersoner på servicestället i vår databas.

Vi vill gärna fortsätta med detta – men på dina villkor!

Vill ni inte att vi förvarar uppgifter om dig eller ert företag så kan ni enkelt mejla eller ringa in till oss.
Denna möjlighet har alltid funnits och kommer att kvarstå.
Vi vill också informera om att ni kan vara trygga hos oss – vi tillämpar säker hantering av personuppgifter samt att vi har anpassat oss till den nya GDPR-lagstiftningen.

Nygrens Brandservice AB

Senaste inläggen